دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
زبان و اسطوره/کاسیرر/ثلاثی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان و اسطوره/کاسیرر/ثلاثی/مروارید
%30
1,050,000 ريال
ادبیات پهلوی/چرتی/ثریا/فرزان‌روز جزئیات
افزودن به سبد خرید
ادبیات پهلوی/چرتی/ثریا/فرزان‌روز
%25
2,250,000 ريال
فرهنگ فارسی - فرانسه/لازار/قوام‌نژاد/مینیاتور جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ فارسی - فرانسه/لازار/قوام‌نژاد/مینیاتور
%25
2,250,000 ريال
چهار گفتار درباره‌ی زبان/باطنی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
چهار گفتار درباره‌ی زبان/باطنی/آگه
%25
397,500 ريال
مکالمه فارسی - ارمنی - انگلیسی/باغداساریان/نائیری جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکالمه فارسی - ارمنی - انگلیسی/باغداساریان/نائیری
%25
1,125,000 ريال
صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب/خوانساری/ناهید جزئیات
افزودن به سبد خرید
صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب/خوانساری/ناهید
%30
1,540,000 ريال
نبرد زردشت با اهریمن/قشقایی/برسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
نبرد زردشت با اهریمن/قشقایی/برسم
%25
1,725,000 ريال
از گوشه و کنار ترجمه/صلح‎جو/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
از گوشه و کنار ترجمه/صلح‎جو/مرکز
%20
1,200,000 ريال
عربی در 30 روز (با CD)/المخلفی/شباهنگ جزئیات
افزودن به سبد خرید
عربی در 30 روز (با CD)/المخلفی/شباهنگ
%25
2,850,000 ريال
ادبیات مانوی/بهار/کارنامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ادبیات مانوی/بهار/کارنامه
%25
4,875,000 ريال
نحو هندی و نحو عربی/مجتبایی/کارنامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
نحو هندی و نحو عربی/مجتبایی/کارنامه
%25
2,625,000 ريال
استعاره و پارادایم‌های ترجمه/ریکور/پارسا/شوند جزئیات
افزودن به سبد خرید
استعاره و پارادایم‌های ترجمه/ریکور/پارسا/شوند
%25
1,350,000 ريال
فارسی باستان/کنت/عریان/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
فارسی باستان/کنت/عریان/علمی
%20
6,000,000 ريال
زبور پهلوی: متن پهلوی، حرف‌‌نویسی/عریان/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبور پهلوی: متن پهلوی، حرف‌‌نویسی/عریان/علمی
%20
1,560,000 ريال
متن‌های پهلوی/جی‌دستور/عریان/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
متن‌های پهلوی/جی‌دستور/عریان/علمی
%20
4,600,000 ريال
راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه/عریان/علمی جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه/عریان/علمی
%20
2,200,000 ريال
دستور زبان فارسی/خانلری/توس جزئیات
افزودن به سبد خرید
دستور زبان فارسی/خانلری/توس
%20
2,320,000 ريال
زبان ادایی و اشاره/آرمسترانگ/طهماسبی/فرهامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان ادایی و اشاره/آرمسترانگ/طهماسبی/فرهامه
%25
1,875,000 ريال
هندو - اروپائیان/آنتونی/بهاری/فرزان‌روز جزئیات
افزودن به سبد خرید
هندو - اروپائیان/آنتونی/بهاری/فرزان‌روز
%25
2,625,000 ريال
راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان/آذرنوش/توس جزئیات
افزودن به سبد خرید
راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان/آذرنوش/توس
%25
1,425,000 ريال
لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند/قلدس/فیروزان/اطراف جزئیات
افزودن به سبد خرید
لهجه‌ها اهلی نمی‌شوند/قلدس/فیروزان/اطراف
%27
934,400 ريال
فرانسه گام به گام (4 جلدی)/غیاثی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرانسه گام به گام (4 جلدی)/غیاثی/مروارید
%30
3,150,000 ريال
دستور جامع زبان آلمانی/پنبه‌چی/دنیای‌نو جزئیات
افزودن به سبد خرید
دستور جامع زبان آلمانی/پنبه‌چی/دنیای‌نو
%30
1,393,000 ريال
کلید زبان فرانسه/غیاثی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
کلید زبان فرانسه/غیاثی/مروارید
%30
490,000 ريال
ساختمان جمله در زبان فرانسه/غیاثی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساختمان جمله در زبان فرانسه/غیاثی/مروارید
%30
875,000 ريال
هفت گفتار درباره ترجمه/صفوی/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
هفت گفتار درباره ترجمه/صفوی/مرکز
%20
680,000 ريال
بازاندیشی زبان فارسی/آشوری/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازاندیشی زبان فارسی/آشوری/مرکز
%20
1,280,000 ريال
از پست و بلند ترجمه (جلد 2)/امامی/نیلوفر جزئیات
افزودن به سبد خرید
از پست و بلند ترجمه (جلد 2)/امامی/نیلوفر
%25
1,462,500 ريال
مطالعات سغدی: مجموعه مقالات/قریب/‌فومشی/طهوری جزئیات
افزودن به سبد خرید
مطالعات سغدی: مجموعه مقالات/قریب/‌فومشی/طهوری
%25
1,650,000 ريال
زبانشناسی و زبان فارسی/خانلری/توس جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبانشناسی و زبان فارسی/خانلری/توس
%25
1,425,000 ريال
زبان باز/آشوری/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان باز/آشوری/مرکز
%20
1,560,000 ريال
زبان‌شناسی ایرانی/حق‌بین/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان‌شناسی ایرانی/حق‌بین/مرکز
%20
116,000 ريال
نگاهی تازه به معنی‌شناسی/پالمر/صفوی/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگاهی تازه به معنی‌شناسی/پالمر/صفوی/مرکز
%20
478,400 ريال
از واژه تا فرهنگ/خرمشاهی/ناهید جزئیات
افزودن به سبد خرید
از واژه تا فرهنگ/خرمشاهی/ناهید
%30
2,450,000 ريال
تاریخچه آواشناسی و سهم ایرانیان/سمائی/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخچه آواشناسی و سهم ایرانیان/سمائی/مرکز
%20
78,400 ريال