دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
داشتن یا بودن/فروم/تبریزی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
داشتن یا بودن/فروم/تبریزی/مروارید
%30
1,190,000 ريال
پیدایش انسان/محمدزاده/روشنگران‌ جزئیات
افزودن به سبد خرید
پیدایش انسان/محمدزاده/روشنگران‌
%25
900,000 ريال
پیدایش جهان/بنگ/محمدزاده/روشنگران جزئیات
افزودن به سبد خرید
پیدایش جهان/بنگ/محمدزاده/روشنگران
%25
900,000 ريال
واقعیت‌مداری/رزلینگ/آل‌احمد/روزبهان جزئیات
افزودن به سبد خرید
واقعیت‌مداری/رزلینگ/آل‌احمد/روزبهان
%25
2,475,000 ريال
تاملی در مدرنیته‌ ایرانی/میرسپاسی/توکلیان/ثالث جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاملی در مدرنیته‌ ایرانی/میرسپاسی/توکلیان/ثالث
%30
2,450,000 ريال
نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی/دیلینی/صدیقی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی/دیلینی/صدیقی/نی
%20
3,040,000 ريال
محله‌ای که بود/اکبری/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
محله‌ای که بود/اکبری/نی
%20
1,440,000 ريال
هنر معامله‌گری به سبک ترامپ/ترامپ/خسروی/منوچهری جزئیات
افزودن به سبد خرید
هنر معامله‌گری به سبک ترامپ/ترامپ/خسروی/منوچهری
%25
1,500,000 ريال
پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم/آودی/نوذری/نقش‌جهان جزئیات
افزودن به سبد خرید
پست‌مدرنیته و پست‌مدرنیسم/آودی/نوذری/نقش‌جهان
%25
2,925,000 ريال
ضعیفه/حجازی/قصیده‌سرا جزئیات
افزودن به سبد خرید
ضعیفه/حجازی/قصیده‌سرا
%25
1,950,000 ريال
خشونت و تاب‌آوری/موسوی/دگر جزئیات
افزودن به سبد خرید
خشونت و تاب‌آوری/موسوی/دگر
%25
1,575,000 ريال
کودکی در دنیای مدرن/صارمی/دگر جزئیات
افزودن به سبد خرید
کودکی در دنیای مدرن/صارمی/دگر
%25
937,500 ريال
نمود خود در زندگی روزمره/گافمن/کیانپور/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
نمود خود در زندگی روزمره/گافمن/کیانپور/مرکز
%20
1,960,000 ريال
افکار عمومی/لازار/کتبی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
افکار عمومی/لازار/کتبی/نی
%20
1,520,000 ريال
جامعه شناسی سیاسی/دوز/فرجاد/توس جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی سیاسی/دوز/فرجاد/توس
%25
1,050,000 ريال
آزادی حیوانات/سینگر/خداپناه/ققنوس جزئیات
افزودن به سبد خرید
آزادی حیوانات/سینگر/خداپناه/ققنوس
%25
1,875,000 ريال
پدران میلیون دلاری/اندرسون/تقی‌زاده/گاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
پدران میلیون دلاری/اندرسون/تقی‌زاده/گاه
%25
720,000 ريال
انسان بیدار/کلیکس/پروانه/سلماس جزئیات
افزودن به سبد خرید
انسان بیدار/کلیکس/پروانه/سلماس
%25
967,500 ريال
بخت واژگون/واحدی/گویا جزئیات
افزودن به سبد خرید
بخت واژگون/واحدی/گویا
%25
750,000 ريال
روشنفکر و مسئولیت او در جامعه/شریعتی/قلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشنفکر و مسئولیت او در جامعه/شریعتی/قلم
%25
187,500 ريال
راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی/میلر/نایبی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی/میلر/نایبی/نی
%20
3,840,000 ريال
جامعه مدنی به زبان ساده/علیجانی/قلم جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه مدنی به زبان ساده/علیجانی/قلم
%25
112,500 ريال
مصاحبه‌های اریک رومر/ساید/رحمانی/ناهید جزئیات
افزودن به سبد خرید
مصاحبه‌های اریک رومر/ساید/رحمانی/ناهید
%25
1,800,000 ريال
خبر: راهنمای کاربران/دو‌باتن/نظرزاده/فرمهر جزئیات
افزودن به سبد خرید
خبر: راهنمای کاربران/دو‌باتن/نظرزاده/فرمهر
%30
840,000 ريال
فرهنگ و جامعه/ویلیامیز/معصوم‌بیگی/نگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ و جامعه/ویلیامیز/معصوم‌بیگی/نگاه
%25
1,350,000 ريال
طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی/دواس/نایبی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
طرح تحقیق در تحقیقات اجتماعی/دواس/نایبی/آگه
%20
2,400,000 ريال
نحوه انجام تحقیقات اجتماعی/بیکر/نایبی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نحوه انجام تحقیقات اجتماعی/بیکر/نایبی/نی
%20
3,360,000 ريال
تحلیل گفتمان کاربردی/برگر/پاینده/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل گفتمان کاربردی/برگر/پاینده/مروارید
%30
1,680,000 ريال
سرزمین‌های شبح‌زده/روزنبرگ/پوریاوری/ثالث جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرزمین‌های شبح‌زده/روزنبرگ/پوریاوری/ثالث
%30
3,150,000 ريال
هنر جنگ/تزو/حبیبی/نگارش جزئیات
افزودن به سبد خرید
هنر جنگ/تزو/حبیبی/نگارش
%25
1,350,000 ريال
جامعه‌شناسی زنان/آبوت/عراقی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‌شناسی زنان/آبوت/عراقی/نی
%20
2,240,000 ريال
داغ ننگ/گافمن/کیانپور/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
داغ ننگ/گافمن/کیانپور/مرکز
%20
1,560,000 ريال
شغل دوست‌داشتنی/مرادیان/برسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
شغل دوست‌داشتنی/مرادیان/برسم
%25
600,000 ريال
قرارداد اجتماعی/روسو/زیرک‌زاده/قاصدک‌صبا جزئیات
افزودن به سبد خرید
قرارداد اجتماعی/روسو/زیرک‌زاده/قاصدک‌صبا
%25
1,575,000 ريال
خلیج فارس: در گذرگاه تاریخ/نشات/قانعی/پل جزئیات
افزودن به سبد خرید
خلیج فارس: در گذرگاه تاریخ/نشات/قانعی/پل
%30
3,500,000 ريال
چگونه افلاطون بخوانیم/کروت/علوی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه افلاطون بخوانیم/کروت/علوی/نی
%20
1,040,000 ريال
دیدارگاه تمدن‌ها/تد/احمدی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
دیدارگاه تمدن‌ها/تد/احمدی/آگه
%25
225,000 ريال