دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اقتصاد مدیریت/داگلاس/پورمقیم/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد مدیریت/داگلاس/پورمقیم/نی
%20
464,000 ريال
اقتصاد مدیریت/داگلاس/پورمقیم/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد مدیریت/داگلاس/پورمقیم/نی
%20
464,000 ريال
برای مدیران جدید: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
برای مدیران جدید: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز
%25
540,000 ريال
درباره مدیریت تغییر: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره مدیریت تغییر: 10 مقاله.../ریویو/مطلق/هنوز
%25
562,500 ريال
درباره استراتژی: 10 مقاله.../ریویو/‌مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره استراتژی: 10 مقاله.../ریویو/‌مطلق/هنوز
%25
660,000 ريال
درباره‌ی همکاری: 10 مقاله.../ریویو/‌مطلق/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
درباره‌ی همکاری: 10 مقاله.../ریویو/‌مطلق/هنوز
%25
487,500 ريال
رفتار سازمانی/گریفین/الوانی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
رفتار سازمانی/گریفین/الوانی/مروارید
%25
2,550,000 ريال
سنگفرش هر خیابان از طلاست/چونگ/کشفی/عطرکاج جزئیات
افزودن به سبد خرید
سنگفرش هر خیابان از طلاست/چونگ/کشفی/عطرکاج
%25
1,050,000 ريال
جادوی مدیریت/بترا/قراچه‌داغی/نخستین جزئیات
افزودن به سبد خرید
جادوی مدیریت/بترا/قراچه‌داغی/نخستین
%25
787,500 ريال
مدیر یک دقیقه‌ای/جانسون/ابراهیمی/دایره جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیر یک دقیقه‌ای/جانسون/ابراهیمی/دایره
%25
1,125,000 ريال
مدیریت عمومی/الوانی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت عمومی/الوانی/نی
%20
1,920,000 ريال
مدیریت استراتژیک  سیستم های  اطلاعاتی/رهنورد/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی/رهنورد/نی
%20
208,000 ريال
مدیریت استراتژیک  سیستم های  اطلاعاتی/رهنورد/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی/رهنورد/نی
%20
208,000 ريال