دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم؟/فایبر/دهقانی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
چگونه با فرزند خود گفتگو کنیم؟/فایبر/دهقانی/نی
%20
1,440,000 ريال
مادر کافی/فراست/ابراهیمی/زوار جزئیات
افزودن به سبد خرید
مادر کافی/فراست/ابراهیمی/زوار
%25
1,875,000 ريال
کتاب کار مربی کودک/میرهادی/کتاب‌دیدآور جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب کار مربی کودک/میرهادی/کتاب‌دیدآور
%25
2,175,000 ريال
امیل/روسو/زیرک‌زاده/ناهید جزئیات
افزودن به سبد خرید
امیل/روسو/زیرک‌زاده/ناهید
%30
1,890,000 ريال
فرهنگ تفاهم/گوردون/فرجادی/فرزان‌روز جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ تفاهم/گوردون/فرجادی/فرزان‌روز
%25
1,875,000 ريال
چرا به دیگران گوش نمی‌کنیم؟/مورفی/پرگو/گاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
چرا به دیگران گوش نمی‌کنیم؟/مورفی/پرگو/گاه
%30
1,036,000 ريال
همه دختران باید بدانند/استاپرد/نوذری/عطرکاج جزئیات
افزودن به سبد خرید
همه دختران باید بدانند/استاپرد/نوذری/عطرکاج
%25
1,080,000 ريال
همه کودکان تیزهوشند اگر.../استاپرد/خیری/عطرکاج جزئیات
افزودن به سبد خرید
همه کودکان تیزهوشند اگر.../استاپرد/خیری/عطرکاج
%25
1,792,500 ريال
دل شکستگی و دل شکستن/مدرسه‌زندگی/هاشمی/هنوز جزئیات
افزودن به سبد خرید
دل شکستگی و دل شکستن/مدرسه‌زندگی/هاشمی/هنوز
%25
412,500 ريال
سنجش فرآیند و فرآورده‌ی یادگیری/سیف/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
سنجش فرآیند و فرآورده‌ی یادگیری/سیف/دوران
%15
2,125,000 ريال
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی/ظهیر/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی آموزشی و درسی/ظهیر/آگه
%20
1,240,000 ريال
اندازه‌گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی/سیف/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
اندازه‌گیری، سنجش، و ارزشیابی آموزشی/سیف/دوران
%15
3,910,000 ريال
گردشهر با چراغ/روح‌الامینی/عطار جزئیات
افزودن به سبد خرید
گردشهر با چراغ/روح‌الامینی/عطار
%20
960,000 ريال
روشهای آماری در علوم رفتاری/پاساشریفی/سخن جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای آماری در علوم رفتاری/پاساشریفی/سخن
%20
1,520,000 ريال
مبانی و اصول آموزش و پرورش/تقی‌پورظهیر/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی و اصول آموزش و پرورش/تقی‌پورظهیر/آگه
%15
1,870,000 ريال
روشهای یادگیری و مطالعه/سیف/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
روشهای یادگیری و مطالعه/سیف/دوران
%25
1,012,500 ريال
جامعه‌شناسی آموزش و پرورش/فومنی/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‌شناسی آموزش و پرورش/فومنی/دوران
%15
935,000 ريال
مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری/السون/سیف/دوران جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری/السون/سیف/دوران
%15
3,910,000 ريال
زمینه فرهنگ‌شناسی/روح‌الامینی/عطار جزئیات
افزودن به سبد خرید
زمینه فرهنگ‌شناسی/روح‌الامینی/عطار
%20
640,000 ريال
به بچه‌ها چه بگوییم/سیگلر/کدخدایان/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
به بچه‌ها چه بگوییم/سیگلر/کدخدایان/مروارید
%30
1,050,000 ريال
آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن/آهنچیان/طهوری جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن/آهنچیان/طهوری
%25
187,500 ريال
کودک، خانواده، انسان/فیبر/ناصحی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
کودک، خانواده، انسان/فیبر/ناصحی/نی
%20
1,440,000 ريال
آتش در دل تاریکی/ساهر/دنیای‌نو جزئیات
افزودن به سبد خرید
آتش در دل تاریکی/ساهر/دنیای‌نو
%30
346,500 ريال
زمینه تکنولوژی آموزشی/پاکپور/دیدار جزئیات
افزودن به سبد خرید
زمینه تکنولوژی آموزشی/پاکپور/دیدار
%20
60,000 ريال
بچه‌هایمان به ما چه می‌آموزند؟/فروچی/‌مرزبان/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بچه‌هایمان به ما چه می‌آموزند؟/فروچی/‌مرزبان/نی
%20
1,200,000 ريال
در ستایش تن‌آسانی/لافارگ/صفدری/کلاغ جزئیات
افزودن به سبد خرید
در ستایش تن‌آسانی/لافارگ/صفدری/کلاغ
%25
750,000 ريال
بالندگی روان با حکمت/خرمی/پارس‌کتاب جزئیات
افزودن به سبد خرید
بالندگی روان با حکمت/خرمی/پارس‌کتاب
%25
870,000 ريال
نیروی همدلی/هال/موسوی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
نیروی همدلی/هال/موسوی/مروارید
%30
80,500 ريال