دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شهرنشینی برای همه چیز آدابی دارد/زهرایی/سرایش جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهرنشینی برای همه چیز آدابی دارد/زهرایی/سرایش
%50
150,000 ريال
خبر: راهنمای کاربران/دو‌باتن/نظرزاده/فرمهر جزئیات
افزودن به سبد خرید
خبر: راهنمای کاربران/دو‌باتن/نظرزاده/فرمهر
%30
840,000 ريال
یک میلیون انقلاب آرام/منی‌یر/حبیبی/نیلوفر جزئیات
افزودن به سبد خرید
یک میلیون انقلاب آرام/منی‌یر/حبیبی/نیلوفر
%25
937,500 ريال
مصاحبه‌های اریک رومر/ساید/رحمانی/ناهید جزئیات
افزودن به سبد خرید
مصاحبه‌های اریک رومر/ساید/رحمانی/ناهید
%30
1,680,000 ريال
توسعه و تضاد/رفیع پور/سهامی‌انتشار جزئیات
افزودن به سبد خرید
توسعه و تضاد/رفیع پور/سهامی‌انتشار
%15
6,375,000 ريال
زندگی روزمره‌ی تهی‌دستان شهری/صادقی/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
زندگی روزمره‌ی تهی‌دستان شهری/صادقی/آگاه
%25
1,987,500 ريال
مبانی انسان‌شناسی/فکوهی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی انسان‌شناسی/فکوهی/نی
%20
1,920,000 ريال
صداهایی از چرنوبیل/آلکسیویچ/اصغرزاده/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
صداهایی از چرنوبیل/آلکسیویچ/اصغرزاده/مروارید
%30
2,380,000 ريال
شکسپیر، ایران و شرق/غنی/فرهمندفر/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
شکسپیر، ایران و شرق/غنی/فرهمندفر/مروارید
%30
1,050,000 ريال
تداوم هویت ایرانی/داوران/تقی‌آبادی/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
تداوم هویت ایرانی/داوران/تقی‌آبادی/مروارید
%30
2,380,000 ريال
مسئله ایران/فراستخواه/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسئله ایران/فراستخواه/آگاه
%25
5,625,000 ريال
مینیمالیسم دیجیتال/نیوپورت/پرهیزکاری/میلکان جزئیات
افزودن به سبد خرید
مینیمالیسم دیجیتال/نیوپورت/پرهیزکاری/میلکان
%25
1,312,500 ريال
شرکت خلاقیت/کتمول/بشیری/میلکان جزئیات
افزودن به سبد خرید
شرکت خلاقیت/کتمول/بشیری/میلکان
%25
1,837,500 ريال
پساروش/لا/شریف‌زاده/کرگدن جزئیات
افزودن به سبد خرید
پساروش/لا/شریف‌زاده/کرگدن
%25
2,625,000 ريال
دام صیادان یا عبرت ایرانیان/هوویت/هندی/نی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دام صیادان یا عبرت ایرانیان/هوویت/هندی/نی
%20
2,080,000 ريال
قرارداد اجتماعی/روسو/کلانتریان/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
قرارداد اجتماعی/روسو/کلانتریان/آگه
%25
4,125,000 ريال
نظریه اجتماعی کلاسیک/کرایب/مسمی‌پرست/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه اجتماعی کلاسیک/کرایب/مسمی‌پرست/آگه
%25
3,337,500 ريال
فهم نظریه‌های سیاسی/اسپریگنز/رجایی/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
فهم نظریه‌های سیاسی/اسپریگنز/رجایی/آگه
%25
1,387,500 ريال
مقدمه‌ای کوتاه بر نژادپرستی/راتانسی/بهرامی/نگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مقدمه‌ای کوتاه بر نژادپرستی/راتانسی/بهرامی/نگاه
%25
1,912,500 ريال
زنان و خانواده/تروتسکی/نجم‌عراقی/لحظه جزئیات
افزودن به سبد خرید
زنان و خانواده/تروتسکی/نجم‌عراقی/لحظه
%25
750,000 ريال
ایرانیان و اندیشه‌ تجدد/بهنام/فرزان‌روز جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایرانیان و اندیشه‌ تجدد/بهنام/فرزان‌روز
%25
1,350,000 ريال
جامعه‌شناسی شهر/فیالکوف/نیک‌گهر/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‌شناسی شهر/فیالکوف/نیک‌گهر/آگه
%25
1,162,500 ريال
جامعه‌ی نمایش/دبور/صفدری/آگه جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‌ی نمایش/دبور/صفدری/آگه
%25
1,912,500 ريال
روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی/فراستخواه/آگاه جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی/فراستخواه/آگاه
%25
1,575,000 ريال
سیمای زن در آثار بهرام بیضایی/لاهیجی/روشنگران جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیمای زن در آثار بهرام بیضایی/لاهیجی/روشنگران
%25
675,000 ريال
در ستایش چرب‌زبانی/گات‌رگیر/زاردشت/مروارید جزئیات
افزودن به سبد خرید
در ستایش چرب‌زبانی/گات‌رگیر/زاردشت/مروارید
%30
1,190,000 ريال
گرامافون/زیبا‌کلام/روزنه جزئیات
افزودن به سبد خرید
گرامافون/زیبا‌کلام/روزنه
%20
1,360,000 ريال
نظریه اقتصادی طبقه مرفه/بوخارین/سلگی/روزآمد جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه اقتصادی طبقه مرفه/بوخارین/سلگی/روزآمد
%25
1,875,000 ريال
ایران کجاست؟ ایرانی کیست/بهشتی/روزنه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ایران کجاست؟ ایرانی کیست/بهشتی/روزنه
%25
6,000,000 ريال
ما چگونه‌ ما شدیم؟/زیبا‌کلام/روزنه جزئیات
افزودن به سبد خرید
ما چگونه‌ ما شدیم؟/زیبا‌کلام/روزنه
%25
3,900,000 ريال
هنر مردن/موران/نوری/مرکز جزئیات
افزودن به سبد خرید
هنر مردن/موران/نوری/مرکز
%20
616,000 ريال